Voor wie?

Double Purpose inspireert, daagt uit, adviseert en activeert. Het fundament van onze dienstverlening ligt verscholen in 2 E’s: Energie & Enthousiasme. We zijn pragmatisch, resultaatgericht en houden altijd een dubbel doel voor ogen: zakelijkheid en maatschappelijke meerwaarde. Wij richten ons niet alleen op traditionele bedrijven, maar zeker ook op van impact-gedreven ondernemers ook bekend als social enterprises.

Bedrijven

Binnen Double Purpose zijn wij er van overtuigd dat er ook binnen bestaande bedrijven groei gerealiseerd kan worden en tegelijkertijd een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de maatschappij. Sterker nog, bedrijven die een heldere en positieve purpose hebben geformuleerd zijn de bedrijven die toekomstbestendig zijn en dus succesvol op de (middel)lange termijn. Bedrijven moeten inzicht hebben welke impact, zowel positief als negatief, de kernactiviteiten hebben op de samenleving. Dat is het startpunt van waaruit je vervolgens de positieve impact kan vergroten en waar nodig de negatieve impact kan reduceren.  Wij ondersteunen onze klanten niet alleen bij het inzichtelijk maken van de impact maar helpen hen ook bij het identificeren van de mogelijkheden om onderaan de streep een positieve impact te hebben op de samenleving. De combinatie van zakelijke én maatschappelijke winst staat bij ons centraal.

Wij zijn van nature nieuwsgierig en zijn er van overtuigd dat er altijd een meerwaarde te creëren is. Naïef? Wellicht, maar we zetten deze naïviteit in om onze klanten uit te dagen om die meerwaarde te identificeren of toe te voegen.

Onderwijsorganisaties

In het huidige onderwijssysteem is nog zeer beperkt aandacht voor impact-gedreven ondernemerschap en niet-financiële waarden. Een gemiste kans want het sluit uitstekend aan bij de belevingswereld van de volgende generatie. Een generatie die zichzelf graag betekenisvol werk ziet doen. De economie wordt in huidige onderwijs uitgelegd puur vanuit het financiële waarden systeem. Double Purpose biedt mogelijkheden om ook aandacht te besteden aan niet-financiële waarden. Deze niet-financiële waarden worden steeds belangrijker in het licht van de ontwikkelingen rondom Integrated Reporting, wereldwijde klimaatafspraken, sociale vraagstukken rondom vluchtelingen en mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Deze ontwikkelingen raken de economie en het is dus van belang dat we in het onderwijs voldoende aandacht besteden aan de niet-financiële waarden van en in de economie.

Social Enterprises

Wij ondersteunen impact-gedreven bedrijven graag bij het realiseren van hun ambities en dromen. Deze ondernemers adviseren wij bij het (door) groeien en opschalen van het business model. Soms kan deze groei zelfstandig worden bereikt en soms is het beter om het via samenwerkingen te doen. Op basis van een gedegen analyse bespreken we graag met de ondernemers welke wijze zij voor ogen hebben om de (groei)doelstellingen te behalen en hoe wij hen op dit pad kunnen ondersteunen. Wij zijn op ons best als zakelijk sparringspartner van de ondernemer en/of het management.